Bestuursamenstelling en medewerkers

Voorzitter Gertjan Schenk
Penningmeester Willem de Jong
Secretaris Jan Switzar
Bestuursleden Ide van Vuuren
  Theo Jansen
   
E-mail adres post@raedthuysberkel.nl
Wedstrijdcommissie Hennie Bes
  Leo Tousain
  Paul Eigenraam
   
Ballotagecommissie
Wout Scholte
  Henri van Eijk (tijdelijk)
    
Nieuwjaarsreceptie Annie Voskamp ( met hulpen)
Barcommissie Hans en Ide van Vuuren
Onderhoud keuen Ben Smit en Willem van Wijk
Bar gebeuren, inkoop en zaalonderhoud Gerard van de Berg/ Hans van Teijlingen
Ramen onderhoud Hans van Vuuren
Public Relations John v.d. Baard
  Paul Eigenraam
Verzorging hapjes  Ide van Vuuren, Yvonne van de IJssel, Joke Bloom