Bestuursamenstelling en medewerkers

Home » Over ons » Bestuursamenstelling en medewerkers
Bestuur
`Voorzitter Gertjan Schenk
Penningmeester Willemde Jong
Secretaris Jan Switzar
Bestuursleden Theo Jansen
Wedstrijdcommissie Hennie Bes
Paul Eigenraam
Jos van Rosmalen
Wout Scholte
Medewerkers
Barcommissie Hans en Ide van Vuuren
Onderhoud keuen Ben Smit en Willem van Wijk
Bargebeuren,inkoop en zaalonderhoud Han Gitz
Public relations
Verzorging hapjes Ide van Vuuren
Voorzitter 60+ Tjitse Sinnema
Wedstrijdleider woensdag libre Ton van den Bosch
Wedstrijdleider donderdag driebanden en mix Udo van Nieuwland
Wedstrijdleider maandag bandstoten Chiel Schoemakers
Assistant wedstrijdleider 3 middagen Nico van Dijk
Penningmeester potje lief en leed Aad Hijdra
Standen roosters en tournooien Aad van der Meer
Organisatie Paas en Kersttournooi Jan Hulst